Poland

Distributor:

Intrada sc

Address:

Ul Szewska 18A
61-760 Poznan
Poland

Telephone:

+ 48 61 6624098

Fax:

+ 48 61 8551080

E-mail:

info@intrada.pl

www:

www.intrada.plDealers


Bielsko-Biala
Hi Fi Studio
ul. Ceszynska 86/7
tel. 33 812 47 19
hifi@hifistudio.pl

Bydgoszcz
Audio Connect
ul. Pomorska 15
tel. 52 341 12 49
biuro@audio-connect.pl

Gdansk
Premium Sound
ul. Trawki 7
te. 513 070 730
kontakt@premiumsound.pl

Lódz
Arspo Audio
ul. Tuwima 6
tel. 601 301 303
arspo@arg.pl

Poznan
Hi End Corner
ul. Szewska 18a
tel. 61 855 10 80
sklep@hiendcorner.pl

Rzeszów
Magellan
ul. Batorego 18
tel. 17 862 39 26
info@hifimagellan.pl

Warszawa
Audiofil
ul. Boya 6
tel. 22 825 97 65
audiofil@poczta.onet.pl

Warszawa
Audiopunkt
ul. Batorego 35
te. 22 825 30 90
info@audiopunkt.com.pl

Warszawa
Hi-Ton
ul. Panska 75
tel. 22 258 88 88
salon@hi-ton.pl

Zielona Góra
Audiothlon
ul. Chemiczna 3
tel. 502 485 808
piotr@enerr.pl